SINCE 1943  |  OFICIÁLNE WEBOVÉ STRÁNKY ŠPORTOVÉHO KLUBU
NIKE TV  I   FACEBOOK  I   2 % daní  I   SZH

Summer Cup Duslo Šaľa 2021

kontakt: HK Slovan Duslo Šaľa  |  aktualizácia: 10.06.2021 12:20
Pošli článok na e-mail    Vytlač stránku

Termín       -        13. - 15.08. 2021 

13.8.2021   –        začiatok 10:00 podľa rozpisu

14.8.2021   –        podľa herného plánu

15.8.2021   –        ukončennie o 15.00 hod.

Miesto konania:   Športová hala Šaľa.

 

                                               DATE AND PLACE OF TOURNAMENT

                                               Date -      13. - 15.08. 2021

                                               13.8.2021- beginning at 10:00 am according    to the schedule

                                               14.8.2021- according to the game schedule

                                               15.8.2021- ending at 3.00 pm

                                               Place:         Šaľa Sports Hall.

 

 KATEGÓRIA

Mladšie dorky 2005/2006 

 

                                                  CATEGORY:

                                                  U16 (years of birth 2005/2006)

 

SYSTÉM TURNAJA

Počet družstiev:

8 - 12 tímov, podľa počtu prihlásených tímov:

a - každý s každým (8 tímov)

b - dve skupiny (12 tímov)

1 x time out - 1 min.

Hrací čas – 2 x 20 minút

Podľa platných pravidiel hádzanej a platnej legislatívy.

Herný plán bude upresnený podľa prihlásených družstiev a bude zverejnený na webe turnaja.

 

                                              THE TOURNAMENT SYSTEM

                                                   Number of teams:

                                                   8 - 12 teams, according to the number of teams registered:

                                                   A - each with each (8 teams)

                                                   B - two groups (12 teams)

                                                   1 x time out – 1 min.

                                                   Playing time – 2 x 20 min,

                                                   According to the valid rules of handball and valid legislation.

                                                   The game plan will be specified according to the registered teams

                                                   and will be published on the tournament website.

 

ŠTARTOVNÉ

Je 100 EUR za každé hrajúce družstvo.

Štartovné je nutné zaplatiť prevodom na účet:

VÚB, a.s.     IBAN:    SK97 0200 0000 0000 1863 4132

SWIFT: SUBASKBX,

variabilný symbol: obdrží každé družstvo

 

                                                     ENTRY FEE

                                                     €100 for each team playing.

                                                          The starting fee must be paid by transfer to the account:

                                                     VUB, a.s.    IBAN: SK97 0200 0000 0000 1863 4132

                                                     SWIFT: SUBASKBX,

                                                     variable symbol: receives each team

 

 

 TERMÍN PRIHLÁSENIA

Termín podania prihlášky je:    31.07.2021.

Potvrdenie obdrží prihlásené družstvo najneskôr do 05.08.2021.

Štartovné je nutné uhradiť na hore uvedený účet do 10.08.2021

 

                                                     APPLICATION DEADLINE

                                                          Application deadline: 31.07.2021.

                                                          Confirmation will be received no later than 05.08.2021.

                                                          The starting fee must be paid to the above

                                                          account by 10.08.2021

 

Naši partneri, sponzori

Duslo Šaľa
Respect Slovakia s.r.o.
AEN
PPA CONTROLL
MeT ŠAĽA
REKO cooling
Mesto ŠAĽA
ŠPED- TRANS Levice, a.s.
ERIMA Demišport
Erima
LEVI- mont s.r.o.
Duslo Šaľa  MOL LIGA2022 © HÁDZANÁRSKY KLUB SLOVAN DUSLO ŠAĽA, Horná 30, Šaľa všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky je vlastníctvom jej prevádzkovateľa  |  e-mail  |  HARMONOGRAM HALY
Slideshow Image 4