Ing. Marek Kurňava, predseda výkonného výboru
Mgr. Rudolf Petrikovič, podpredseda výkonného výboru

Mgr. Šalatová Andrea, člen výkonného výboru
Ing. Sýkorová Zuzana, člen výkonného výboru
Gyárfasová Mária, člen výkonného výboru

Aktuality

Aktuálne články